آغاز کارگاه های علمی-تخصصی تربیت مدیر آموزشی (سوپروایزر) آموزشگاه های زبان در تهران

نخستین دوره کارگاه های علمی-تخصصی تربیت مدیر آموزشی (سوپروایزر) آموزشگاه های زبان ایران به مدت ۳ هفته از روز پنج شنبه ۴ بهمن در هتل مارلیک تهران آغاز به کار کرد.