درباه ما

وبسايت آموزشی ای ال تی آكادميا ويژه معلمان، استادان دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان حوزه آموزش زبان انگليسي است. ماموريت اين وبسايت ارتقاء دانش تخصصی معلمان، استادان، مديران و متخصصان حوزه آموزش زبان انگليسی از طريق برگزاری دوره ها و كارگاه های تخصصی و وبينار و سمينار و آگاهی رسانی در مورد آخرين رويداد های علمی ايران و جهان نظير كنفرانس ها، دوره ها، كارگاه ها و بورسيه، و .... است. اين وبسايت از محصولات واحد فناور مستقر در مركز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشد. از ديگر محصولات اين واحد فناور می توان به وبسايت آموزش مجازی زبان لينگو تايز و وبسايت اطلاع رسانی ELTevents اشاره كرد.