آغاز کارگاه های علمی-تخصصی تربیت مدیر آموزشی (سوپروایزر) آموزشگاه های زبان در تهران

نخستین دوره کارگاه های علمی-تخصصی تربیت مدیر آموزشی (سوپروایزر) آموزشگاه های زبان ایران به مدت ۳ هفته از روز پنج شنبه ۴ بهمن در هتل مارلیک تهران آغاز به کار کرد. 

در این کارگاه علمی-تخصصی که از سوی مرکزای ال تی آکادمیا وابسته به هسته فناور زبان پژوهان نیک اندیش مستقر در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی رودهن برگزار می شود ۲۴ نفر از مدیران آموزشی مدارس و مراکز آموزشی زبان از سراسر کشور شرکت کرده اند. 
در مراسم آغاز این دوره محمدی مدیر این مرکز ضمن خوشامد گویی به شرکت کنندگان اظهار داشت: این دوره که برای اولین بار در ایران برگزار می شود با همکاری صمیمانه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ریاست واحد، دکتر شهرکی پور، معاون علمی، دکتر فاطمی پور، مدیر خدمات پژوهشی، دکتر کاظم پور و مدیر مرکز رشد واحد رودهن برگزار می شود. وی ادامه داد: استادان صاحب نامی از ایران و انگلستان که از افراد برجسته و با سابقه ای در این زمینه هستند تدریس این دوره را برعهده دارند. 
در این دوره شرکت کنندگان با موضوعاتی نظیر آموزش حرفه ای مستمر، مهارت برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی، مهارت های استخدام مدرس زبان، تکنیک های مشاهده و ارزیابی کلاس درس، کاربرد فناوری در مدیریت آموزشگاهی، مهارت های ارزیابی، سنجش و آزمون نویسی، مهارت انتخاب و ارزیابی کتاب های درسی و رفتار سازمانی در مدت ۴۸ ساعت در طول سه هفته آشنا می شوند.