آئین نامه

 • رعایت کلیه شئونات اسلامی و اخلاق حرفه ای در طول دوره الزامی است.
 • انجام هر گونه بحث سیاسی در طول دوره با دیگران و با استاد ممنوع است. 
 • دریافت گواهینامه در انتهای دوره منوط به حضور فعال در همه کلاس های دوره و انجام کلیه وظایف محوله از سوی استاد می باشد.
 • درصورت نیاز به ارسال گواهی توسط اداره پست، پرداخت کلیه هزینه های مربوطه بر عهده ثبت نام کنندگان می‌باشد.
 • دردوره های آنلاینی که به صورت همزمان برگزار می شود شرکت کنندگان امکان دسترسی به فایل های صوتی و تصویری کلاس ها را نخواهند داشت.

 

استرداد شهریه به معنای  پس دادن و یا برگرداندن  شهریه  دانشجوی ثبت نام شده می باشد که تحت شرایط خاص و طبق قوانین مشخصی انجام می گیرد:

 • تا دو هفته قبل از شروع کلاس شهریه با کسر ۱۰% مسترد می گردد.
 • از دو هفته تا ۳ روز قبل از شروع کلاس شهریه با کسر ۳۰% مسترد می گردد.
 • از ۳ روز تا ۲۴ ساعت قبل از شروع کلاس شهریه با کسر ۵۰% مسترد می گردد.
 • امکان استرداد شهریه از ۲۴ ساعت قبل از شروع دوره وجود ندارد.
 • پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاس ها شهریه به هیچ عنوان مسترد یا رزرو نمی گردد. حتی اگر درکلاس شرکت نکرده باشد. در صورت انصراف پس از شروع ترم (حتی یک جلسه) شهریه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
 • استرداد شهریه بین سه تا پنج روز کاری زمان میبرد.