تی کی تی

TKT (آزمون دانش روش تدریس)

تی‌کی‌تی (TKT) نشان می‌دهد که شما به عنوان یک استاد زبان چطور در حال پیشرفت هستید. این آزمون برای کسانی است که می‌خواهند دانش روش تدریس شان را با مدرکی شناخته شده و جهانی به اثبات برسانند.